chỉ đạo điều hành

Thông báo mở tuyến xe buýt trợ giá số 103 Mỹ Đình - Hương Sơn và ngược lại

Ngày đăng 18/08/2017 | 08:49 AM  | View count: 1248
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc mở tuyến xe buýt trợ giá số 103 - Mỹ Đình - Hương Sơn và ngược lại

Ngày đăng 17/08/2017 | 05:42 PM  | View count: 144
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết

Ngày đăng 14/08/2017 | 10:33 AM  | View count: 118
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke

Ngày đăng 11/08/2017 | 09:23 AM  | View count: 166
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 28/07/2017 | 03:43 PM  | View count: 188
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 04/07/2017 | 08:15 AM  | View count: 157
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc đảm bảo trật tự ATGT trong kỳ thi vào lớp 10, THPT Quốc gia năm 2017

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:47 AM  | View count: 150
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyên truyền tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:45 AM  | View count: 156
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị giao ban cụm ngày 01/6/2017

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:41 AM  | View count: 143
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 31/05/2017 | 04:45 PM  | View count: 548
Nội dung chi tiết xem tại đây

Triển khai thực hiện Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 19/05/2017 | 03:49 PM  | View count: 158
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ

Ngày đăng 19/05/2017 | 07:26 AM  | View count: 145
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị giao ban UBND Huyện tháng 4/2017

Ngày đăng 18/05/2017 | 08:46 AM  | View count: 157
Nội dung chi tiết xem tại đây