chỉ đạo điều hành

Về việc đảm bảo trật tự ATGT trong kỳ thi vào lớp 10, THPT Quốc gia năm 2017

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:47 AM  | View count: 96
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyên truyền tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:45 AM  | View count: 115
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị giao ban cụm ngày 01/6/2017

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:41 AM  | View count: 100
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 31/05/2017 | 04:45 PM  | View count: 440
Nội dung chi tiết xem tại đây

Triển khai thực hiện Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 19/05/2017 | 03:49 PM  | View count: 119
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ

Ngày đăng 19/05/2017 | 07:26 AM  | View count: 107
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị giao ban UBND Huyện tháng 4/2017

Ngày đăng 18/05/2017 | 08:46 AM  | View count: 111
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động quảng cáo, thực hiện biển hiệu trong mùa mưa bão

Ngày đăng 16/05/2017 | 10:52 AM  | View count: 96
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích trong mùa mưa bão trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 15/05/2017 | 04:08 PM  | View count: 90
Nội dugn chi tiết xem tại đây

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Ngày đăng 12/05/2017 | 10:46 AM  | View count: 86
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch xây dựng xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2017

Ngày đăng 09/05/2017 | 05:06 PM  | View count: 119
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn năm 2017

Ngày đăng 09/05/2017 | 03:19 PM  | View count: 105
Nội dung chi tiết xem tại đây

Hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 04/05/2017 | 04:58 PM  | View count: 710
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 09:36 AM  | View count: 92
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4; Quốc tế lao động 01/5

Ngày đăng 27/04/2017 | 05:04 PM  | View count: 111
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày đăng 26/04/2017 | 05:59 PM  | View count: 1965
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thực hiện chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn Huyện năm 2017

Ngày đăng 25/04/2017 | 04:25 PM  | View count: 99
Nội dung chi tiết xem tại đây