chỉ đạo điều hành

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019)

Ngày đăng 11/09/2019 | 05:08 PM  | View count: 87
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 10/09/2019 | 10:35 AM  | View count: 145
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy

Ngày đăng 03/09/2019 | 03:46 PM  | View count: 91
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4 năm 2019

Ngày đăng 29/08/2019 | 11:21 AM  | View count: 96
Công điện số 03/CĐ-BCH ngày 28/8/2019 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mỹ Đức về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4 năm 2019.

Tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ

Ngày đăng 27/08/2019 | 11:25 AM  | View count: 87
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 23/08/2019 | 09:08 AM  | View count: 142
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Triển khai thực hiện hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả Châu Phi

Ngày đăng 06/08/2019 | 08:05 AM  | View count: 189
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 năm 2019

Ngày đăng 31/07/2019 | 05:14 PM  | View count: 172
Công điện số 02/CĐ-BCH ngày 31/7/2019 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mỹ Đức về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 năm 2019.

Trển khai xác định Chỉ số Cách hành chính năm 2019 đối với UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:07 PM  | View count: 246
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công số, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/07/2019 | 02:02 PM  | View count: 2388
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH (tính đến tháng 06/2019)

Ngày đăng 17/07/2019 | 09:18 AM  | View count: 681
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo về việc phân công tạm thời nhiệm vụ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 11/07/2019 | 09:00 AM  | View count: 945
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc chủ động ứng với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngày đăng 02/07/2019 | 05:39 PM  | View count: 1281
Công điện số 01/CĐ-BCH ngày 02/7/2019 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mỹ Đức về việc chủ động ứng với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày đăng 17/06/2019 | 10:47 AM  | View count: 486
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 10/06/2019 | 11:06 AM  | View count: 719
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày đăng 03/06/2019 | 05:01 PM  | View count: 480
Nội dung chi tiết xem    tại đây