chỉ đạo điều hành

Cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 27/02/2021 | 04:19 PM  | View count: 59
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 25/01/2021 | 11:22 AM  | View count: 13
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 26/02/2021 | 11:19 AM  | View count: 56
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công khai trường hợp mất GCN QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Vạn Kim

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:41 AM  | View count: 32
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2021

Ngày đăng 19/02/2021 | 08:23 AM  | View count: 43
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19

Ngày đăng 19/02/2021 | 11:11 AM  | View count: 233
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 18/02/2021 | 04:57 PM  | View count: 95
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch Quản lý và Tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 09:57 AM  | View count: 213
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 12/11/2020 | 03:44 PM  | View count: 351
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Niêm yết các trường hợp mất GCN QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 14/10/2020 | 02:00 PM  | View count: 363
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 7

Ngày đăng 13/10/2020 | 04:54 PM  | View count: 209
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Công khai danh sách đơn vị nợ Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 28/09/2020 | 01:35 PM  | View count: 270
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo công bố công khai điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 04/09/2020 | 08:36 AM  | View count: 855
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 2

Ngày đăng 01/08/2020 | 06:12 PM  | View count: 341
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Danh sách các trường hợp mất GCN QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 21/07/2020 | 08:30 AM  | View count: 335
Nội dung chi tiết xem   tại đây