chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng 01/03/2022 | 08:50 AM  | View count: 240
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch văn hóa ứng xử trên không gian mạng của huyện Mỹ Đức, giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 22/12/2021 | 02:53 PM  | View count: 311
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Công điện về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện trong tình hình mới

Ngày đăng 13/10/2021 | 08:00 PM  | View count: 441
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 7

Ngày đăng 09/10/2021 | 03:00 PM  | View count: 218
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc chủ ứng phó với bão Conson đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippin

Ngày đăng 08/09/2021 | 04:24 PM  | View count: 197
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn huyện để phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 06/08/2021 | 07:00 PM  | View count: 259
Nội dung chi tiết xem       tại đây

Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 01/08/2021 | 10:00 PM  | View count: 195
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 21/07/2021 | 10:00 PM  | View count: 229
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Chấn chỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác giám sát người đi từ vùng có dịch về địa phương

Ngày đăng 10/07/2021 | 06:51 PM  | View count: 251
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 08/07/2021 | 06:21 PM  | View count: 237
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tập trung điều tra, khoanh vùng, xử lý ca dương tính với COVID-19

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:43 PM  | View count: 409
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi có ổ dịch phát sinh trên địa bàn huyện

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:38 PM  | View count: 225
Nội dung chi tiết xem   tại đây