chỉ đạo điều hành

Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 21/07/2021 | 10:00 PM  | View count: 64
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Chấn chỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác giám sát người đi từ vùng có dịch về địa phương

Ngày đăng 10/07/2021 | 06:51 PM  | View count: 89
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 08/07/2021 | 06:21 PM  | View count: 72
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tập trung điều tra, khoanh vùng, xử lý ca dương tính với COVID-19

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:43 PM  | View count: 269
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi có ổ dịch phát sinh trên địa bàn huyện

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:38 PM  | View count: 126
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 30/06/2021 | 05:32 PM  | View count: 63
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch tổ chức diễn tập công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

Ngày đăng 07/06/2021 | 03:30 PM  | View count: 136
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện khẩn về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 25/05/2021 | 07:30 AM  | View count: 105
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Niêm yết các trường hợp mất GCN QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 20/05/2021 | 03:30 PM  | View count: 78
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 15/05/2021 | 08:00 PM  | View count: 70
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 10/05/2021 | 03:26 PM  | View count: 118
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện sau ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Ngày đăng 02/05/2021 | 02:00 PM  | View count: 96
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 29/04/2021 | 11:30 PM  | View count: 152
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021

Ngày đăng 27/04/2021 | 11:03 AM  | View count: 147
Nội dung chi tiết xem    tại đây