chỉ đạo điều hành

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 11/05/2016 | 08:22  | View count: 506

Ngày 10 tháng 5 năm 2016, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức đã ban hành Văn bản số 37/VHTT về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện.

Theo đó, nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến cho người dân nhận thức rõ các dấu hiệu vi phạm, lừa đảo của các doanh nghiệp và người bán hàng đa cấp để phòng ngừa và ngăn chặn các tác động tiêu cực, tránh bị rơi vào bẫy lừa đảo, gây thiệt hại về kinh tế, mất ổn định trật tự xã hội. Chi tiết xem tại đây