chỉ đạo điều hành

Trưng tập cán bộ phụ trách các xã, thị trấn làm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 09/05/2016 | 16:50  | View count: 1674

Ngày 09 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Đức ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBBC về việc Trưng tập cán bộ phụ trách các xã, thị trấn làm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Ủy ban Bầu cử trưng tập 20 ông (bà) ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện phụ trách các xã, thị trấn làm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày ký quyết định đến hết ngày 25/5/2016. Chi tiết xem tại File đính kèm

Chi tiết xem tại đây