chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 16/09/2020 | 11:18  | View count: 245

Nội dung chi tiết xem   tại đây