chỉ đạo điều hành

Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá QSD đất làm nhà ở các xã: Xuy Xá, Phù Lưu Tế, Hợp Thanh, An Phú, Phùng Xá, huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 10/12/2015 | 11:58  | View count: 1231

HNP - Ngày 2/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Quyết định số 6603/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá QSD đất làm nhà ở tại các xã: Xuy Xá, Phù Lưu Tế, Hợp Thanh, An Phú, Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Theo đó, giá khởi điểm làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở các khu đất đấu giá trên địa bàn huyện Mỹ Đức được tính như sau. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng) = Diện tích đất (m2) x giá đất cụ thể (đồng/m2).

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất có hiệu lực là 12 tháng kể từ ngày UBND TP ban hành Quyết định. Trong thời gian hiệu lực, trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường có sự biến động thì UBND huyện Mỹ Đức có trách nhiệm tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND TP điều chỉnh theo quy định.

Cho phép UBND huyện Mỹ Đức tận dụng hạ tầng kỹ thuật sẵn có để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở các lô đất nêu trêu trên. UBND huyện Mỹ Đức có trách nhiệm rà soát toàn bộ hồ sơ, điều kiện hạ tầng kỹ thuật trước khi tổ chức đấu giá đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Theo Hoàng Ngân, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội