chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 12 từ ngày 26 đến 31/3/2018
Ngày đăng 26/03/2018 | 09:22  | View count: 181

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 26/3

7h30’

Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Huyện ủy

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

14h00’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND

Phòng họp Chủ tịch UBND Huyện

14h00’

Duyệt kế hoạch giao chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Sở Kế hoạch và đầu tư

14h00’

Sở Thông tin và truyền thông Thành phố kiểm tra việc thực hiện DVC trực tuyến

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn liên quan,

Phòng họp số 2

Thứ 3

Ngày 27/3

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện.

Thành phố

8h00’

Chi cục Kiểm lâm Thành phố làm việc với Huyện

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp số 2

8h00’

Hội nghị tấp huấn công tác khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân