chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 12 từ ngày 26 đến 31/3/2018
Ngày đăng 26/03/2018 | 09:22  | View count: 220

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ 2

Ngày 26/3

7h30’

Hội ý Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp Huyện ủy

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt Chủ tịch UBND Huyện

Thành phố

14h00’

Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND

Phòng họp Chủ tịch UBND Huyện

14h00’

Duyệt kế hoạch giao chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Sở Kế hoạch và đầu tư

14h00’

Sở Thông tin và truyền thông Thành phố kiểm tra việc thực hiện DVC trực tuyến

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn liên quan,

Phòng họp số 2

Thứ 3

Ngày 27/3

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện.

Thành phố

8h00’

Chi cục Kiểm lâm Thành phố làm việc với Huyện

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp số 2

8h00’

Hội nghị tấp huấn công tác khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan, xã, thị trấn

Hội trường UBND Huyện

14h00’

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, BCĐ Huyện

Phòng họp số 2

Thứ 4

Ngày 28/3

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

Một số sở, ngành Thành phố làm việc với Huyện về thực hiện Thông báo số 151 của Chủ tịch UBND Thành phố

Chủ tịch, các PCT UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan

Phòng họp số 2

8h00’

Tập huấn công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các cơ quan, xã, thị trấn

Hội trường UBND Huyện

Thứ Năm

Ngày 29/3

8h00’

Thành phố tổ chức Hội Nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện.

Thành phố

Thứ Sáu

Ngày 30/3

14h00’

Hội nghị đối thoại với công dân xã Xuy Xá

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, xã Xuy Xá

UBND xã Xuy Xá

14h00’

Họp Tổ kiểm tra, rà soát văn bản

Tổ kiểm tra rà soát văn bản Huyện

Phòng họp số 1

Thứ Bảy

Ngày 31/3

Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, bảo vệ lúa và các loại cây trồng vụ Xuân, công tác thủy lợi nội đồng; các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch. Lễ hội Chùa Hương năm 2018.