chỉ đạo điều hành

Công điện khẩn số 06/CĐ-BCHPCTT về tập trung chỉ đạo phòng, chống cơn bão số 7
Ngày đăng 18/10/2016 | 12:53  | View count: 464

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Mỹ Đức ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-BCHPCTT về tập trung chỉ đạo phòng, chống cơn bão số 7

Nội dung chi tiết Công điện khẩn số 06/CĐ-BCHPCTT xem tại đây