chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10/2016"
Ngày đăng 20/09/2016 | 15:47  | View count: 181

Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở và nhân dân trong việc chấp hành Luật Phòng cháy và chữa cháy. Ngày 20/9/2016, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Kế hoạch số 1129/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10/2016". Nội dung chi tiết xem tại đây