chỉ đạo điều hành

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016
Ngày đăng 08/09/2016 | 10:32  | View count: 641

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016

Để đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Huyện về công tác CCHC để đưa ra phương án tập trung chỉ đạo phù hợp, kịp thời. Ngày 07/9/2016, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Kế hoạch số 1053/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016. Nội dung chi tiết xem tại đây