chỉ đạo điều hành

Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Hợp tác xã
Ngày đăng 07/09/2016 | 13:42  | View count: 499

Kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Hợp tác xã

Để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Hợp tác xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Ngày 05 tháng 9 năm 2016, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 1041/KH-UBND về việc nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Hợp tác xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Nội dung chi tiết xem tại đây