chỉ đạo điều hành

Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức thực thi công vụ
Ngày đăng 29/08/2016 | 11:08  | View count: 541

Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức thực thi công vụ

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đã nghiêm túc thực hiện việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và sinh hoạt, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đôn vị vẫn còn hiện tượng có công chức, viên chức đi muộn, về sớm, giải quyết việc riêng trong giờ làm việc; vẫn còn trường hợp uống rượu, bia, ngồi quán nước trong giờ làm việc, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông... Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức trách nhiệm công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức và người lao động còn hạn chế; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị có lúc còn buông lỏng quản lý, nể nang trong xử lý các hành vi vi phạm. 

Trước tình hình trên, ngày 29 tháng 8 năm 2016, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Công văn số 998/UBND-NV về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức thực thi công vụ. Nội dung chi tiết xem tại đây