chỉ đạo điều hành

Thông báo tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin
Ngày đăng 26/08/2016 | 10:21  | View count: 388

tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin

Thực hiện Công văn số 1814/SNV-ĐTBDTD ngày 28/7/2016 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức. Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng đang công tác tại huyện Mỹ Đức và học sinh, sinh viên có nhu cầu nâng cao kiến thức Tiếng Anh và kỹ năng sử dụng CNTT. UBND huyện Mỹ Đức thông báo tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh và Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây