chỉ đạo điều hành

Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Mỹ Đức về việc đối phó với cơn bão số 3 trên địa bàn huyện
Ngày đăng 19/08/2016 | 15:47  | View count: 359

Công điện số 05/CĐ-BCH ngày 18/8/2016 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Mỹ Đức về đối phó với cơ bão số 3

Ngày 18/8/2016, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Mỹ Đức đã ban hành Công điện số 05/CĐ-BCH, yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn,; Xí nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức; Công ty điện lực Mỹ Đức; Đài truyền thanh huyện; Thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn huyện thực hiện tốt các nội dung để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Nội dung chi tiết xem tại đây