chỉ đạo điều hành

Tăng cường điều tra cơ bản, đánh giá tình hình, thực trạng công tác PCCC và cứu nạn trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 11/08/2016 | 16:28  | View count: 274

Nhằm chủ động thực hiện quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới, nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ các đơn vị, cơ sở về PCCC, hạn chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra; chủ động ứng cứu kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ. Ngày 11/8/2016, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Kế hoạch số 934/KH-UBND về tăng cường điều tra cơ bản, đánh giá tình hình, thực trạng công tác PCCC và cứu nạn trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Nội dung chi tiết xem tại đây