chỉ đạo điều hành

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 04/08/2016 | 12:51  | View count: 536

Ngày 02 tháng 8 năm 2016, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Mỹ Đức.

Theo đó, Quy chế này quy định quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Mỹ Đức; quy định về trách nhiệm của công chức làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; mối quan hệ và trách nhiệm của các phòng, bộ phận, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện. Nội dung chi tiết xem tại đây