chỉ đạo điều hành

Về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức
Ngày đăng 03/08/2016 | 08:21  | View count: 958

Ngày 28 tháng 7 năm 2016, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1814/SNV-ĐTBDTD về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức. Theo đó, để việc tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật: Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viênc hức phải có đầy đủ các điều kiện theo quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức. Nội dung chi tiết xem tại đây