chỉ đạo điều hành

Kế hoạch quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 03/08/2016 | 07:39  | View count: 275

Ngày 02 tháng 8 năm 2016, UBND Mỹ Đức ban hành Kế hoạch số 880/KH-UBND về quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện, nhằm tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, đảm bảo trật tự kỷ cương văn minh, lịch sự, tạo thuận lợi cho khách du lịch, nâng cao chất lượng du lịch, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Nội dung chi tiết xem tại đây