chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn huyện
Ngày đăng 26/07/2016 | 10:00  | View count: 259

Ngày 26 tháng 7 năm 2016, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức ban hành Kế hoạch số  03/KH-VHTT về thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn huyện nhằm tạo sự chuyển biến về công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và huy động sức mạnh của toàn dân tham gia "Năm trật tự văn minh đô thị 2016". Nội dung chi tiết xem tại đây