chỉ đạo điều hành

Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viên chức, người lao động trong các đơn vị trường học thuộc huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 02/06/2016 | 09:32  | View count: 1184

Ngày 01 tháng 6 năm 2016, UBND huyện Mỹ Đức đã ban hành Công văn số 599/UBND-NV về việc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viên chức, người lao động trong các đơn vị trường học thuộc huyện Mỹ Đức. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện đúng quy định về bố trí, sử dụng viên chức và người lao động của đơn vị mình theo vị trí việc làm, nhiệm vụ và trách nhiệm của người lao động đã ký trong hợp đồng lao động; không được cho người ngoài biên chế của trường làm thay vị trí việc làm của người thuộc biên chế viên chức, nhân viên của trường đã được UBND huyện ký. Nội dung chi tiết xem tại đây