chỉ đạo điều hành

Kế hoạch xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến về Phòng cháy chữa cháy năm 2016
Ngày đăng 17/05/2016 | 10:23  | View count: 1875

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, chấp hành các quy định của Luật PCCC, các văn bản, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về công tác PCCC và tôn vinh các tập thể tiêu biểu trong phong trào toàn dân PCCC ở địa phương. Ngày 12/5/2016, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 515/KH-UBND.

Chi tiết xem tại đây