Chế độ chính sách mới

Mỹ Đức tích cực xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 10/11/2015 | 11:22 PM  | View count: 4509
Sau 2 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về "phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới", huyện Mỹ Đức đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, góp phần làm thay đổi bộ mặt...

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Tìm hướng đi đúng trong tiềm năng sẵn có

Ngày đăng 11/03/2011 | 12:00 AM  | View count: 1812
Trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ và nhân dân Mỹ Đức tích cực đổi mới nhận thức, tư duy để phát triển kinh tế - xã hội nên đời sống ngày càng được cải thiện rõ rệt. ...