Chế độ chính sách mới

Quán triệt Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 28/01/2016 | 12:38  | View count: 4369

Ngày 27/01/2016, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị Quán triệt Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, triển khai kế hoạch xử lý vi phạm đất đai để công nhận quyền sử dụng đất , cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Về  dự hội nghị có ông Đoàn Văn Soái, Phó trưởng phòng đăng ký thống kê- Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Văn Cành, Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban liên quan  của huyện, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự hội nghị  

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đoàn Văn Soái, Phó trưởng phòng đăng ký thống kê- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố quán triệt nội dung Quyết định số 37/ 2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Quyết định này gồm: 6 Chương, 83 Điều, ban hành Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều vướng mắc trong việc hiểu và thực hiện theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố đã được đưa ra trao đổi và được hướng dẫn thực hiện ngay tại Hội nghị.

Ông Đoàn Văn Soái, Phó trưởng phòng đăng ký thống kê- Sở TN&MT Hà Nội hướng dẫn tại hội nghị

Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định số 127/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc công tác xử lý vi phạm đất đai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Mỹ Đức. Ban chỉ đạo gồm 11 đồng chí, do đồng chí Đặng Văn Triều, Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Tổ giúp việc gồm 11 đồng chí, do đồng chí Phạm Văn Chiều, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng và triển khai kế hoạch  xử lý vi phạm đất đai để công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Mỹ Đức theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ và Quyết định  số 37/ 2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Cành, Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định công tác quản lý, sử dụng đất và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai là một nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc; các xã, thị trấn trong toàn huyện thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và triển khai kế hoạch cụ thể để xử lý vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện tốt nội dung để công nhận quyền sử dụng đất và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng chương trình kế hoạch triển khai rà  soát, tổng hợp, phân loại các trường hợp vi phạm để trình cấp trên có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý vi phạm Luật Đất đai theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo thực hiện đúng theo qui định của Pháp luật.

Nguyễn Thị An, Đài truyền thanh huyện Mỹ Đức