Chế độ chính sách mới

Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn Luật Hộ tịch
Ngày đăng 18/12/2015 | 10:43  | View count: 5403

Sáng ngày 18/12/2015, Phòng Tư pháp huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Cường, Nguyên Vụ phó Vụ Hộ tịch- Quốc tịch, chứng thực- Bộ tư pháp, cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn có liên quan đến công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ tư pháp của 22 xã, thị trấn trong huyện

Luật Hộ tịch được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2014. Luật bao gồm 7 chương, 77 Điều quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch; Thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

G:\Snapshot.BMP

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Truyền đạt tại hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Cường, Nguyên Vụ phó Vụ Hộ tịch- Quốc tịch- Chứng thực, Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch: gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện; UBND cấp xã. Luật giao cho UBND cấp huyện giải quyết toàn bộ các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước, xác định lại dân tộc. Trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, thẩm quyền đăng ký hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, câp trích lục hộ tịch là những nội dung rất cơ bản và quan trọng đối với UBND các cấp, đối với các cơ quan có liên quan như Công an, Giáo dục, Bảo hiểm, Y tế, Lao động- Thương binh và Xã hội và các cơ quan khác; quy định miễn lệ phí hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, đăng ký khai sinh, khai tử, giám hộ, kết hôn cho công dân cư trú ở trong nước; cải cách mạnh mẽ về trình tự thủ tục đăng ký hộ tịch, bỏ nhiều giấy tờ không cần thiết khi đăng ký hộ tịch, cải tiến phương thức nộp hồ sơ để người dân lựa chọn, nộp trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến...

C:\Users\ADMIN\Desktop\Snapshot[2].BMP

Đ/c Phạm Quốc Cường, Nguyên Vụ phó Vụ Hộ tịch- Quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp truyền đạt tại hội nghị.

Kết thúc hội nghị, Nguyễn Văn Phụ, Trưởng Phòng Tư pháp huyện một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị với tư cách là đại diện Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và các cấp cơ sở cần triển khai, giới thiệu các nội dung của Luật Hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, tuyên truyền, giới thiệu nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đăng ký hộ tịch đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện./.

Văn Mạnh – Nguyễn Cường, Đài truyền thanh