Chế độ chính sách mới

Mỹ Đức tập huấn Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản về kê khai tài sản thu nhập năm 2015
Ngày đăng 14/12/2015 | 07:59  | View count: 3318

Sáng ngày 11/12, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn Luật khiếu nại, luật tố cáo; Luật tiếp công dân và các văn bản về kê khai tài sản thu nhập năm 2015. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn An Huy, Thành ủy viên, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Văn Cành, Ủy viên Ban Thường vụ- Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, cán bộ Tư pháp, Địa chính và Văn phòng UBND các xã thị trấn trong toàn huyện.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng Luật Tiếp công dân; những quy định mới của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của các Ban tiếp công dân; quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân; những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, kê khai tài sản, thu nhập, xác minh tài sản, thu nhập 2015.

Trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo đồng thời các học viên cũng đã được giảng viên đi sâu phân tích các khái niệm được đưa ra trong luật, so sách sự khác nhau và phân loại đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phân tích những tình huống cụ thể để làm rõ nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thông qua buổi tập huấn đã giúp lãnh đạo, cán bộ làm công tác tiếp công dân ở cơ sở nắm chắc các quy định của Luật Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hiểu được nội dung văn bản về kê khai tài sản thu nhập năm 2015, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và kê khai tài sản tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Nguyễn Cường – Duy Minh: Đài truyền thanh huyện