văn bản pháp quy cấp huyện

Số/Kí hiệu 130/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2019
Ngày có hiệu lực 17/12/2019
Người ký Bạch Liên Hương
Trích yếu Điều chỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2018
Cơ quan ban hành HĐND huyện Mỹ Đức
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
120191224081241_130.pdf
Văn bản khác

cấp ban hành