văn bản pháp quy cấp huyện

Số/Kí hiệu 04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/05/2017
Ngày có hiệu lực 12/05/2017
Người ký Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan ban hành UBND huyện Mỹ Đức
Thể loại Quyết định
Văn bản khác

cấp ban hành