văn bản pháp quy cấp huyện

Số/Kí hiệu 14/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2017
Ngày có hiệu lực 24/04/2017
Người ký Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
Trích yếu Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành UBND TP Hà Nội
Thể loại Quyết định
Văn bản khác

cấp ban hành