văn bản pháp quy cấp huyện

Số/Kí hiệu 18/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/05/2016
Ngày có hiệu lực 01/06/2016
Người ký Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý
Trích yếu Về việc sửa đổi Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Thành phố quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin , viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tại thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành UBND TP Hà Nội
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
120160524103359.pdf
Văn bản khác

cấp ban hành