văn bản pháp quy cấp huyện

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
183/2015/TT-BTC Về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng- Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg, ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ 17/11/2015 Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
2026/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 17/11/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
179/2015/TT-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT/BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Tỉnh, Thành Phố trực thuộc Trung Ương 13/11/2015 Thứ trưởng Vũ Thị Mai
117/2015/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 12/11/2015
73/2015/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015 11/11/2015 Bộ trưởng Đinh La Thăng
170/2015/TT-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ thí thẻ căn cước công dân 09/11/2015 Thứ trưởng Vũ Thị Mai
63/2015/TT-BGTVT Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt 05/11/2015 Bộ trưởng Đinh La Thăng
61/2015/TT-BGTVT Về việc quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa 02/11/2015 Bộ trưởng Đinh La Thăng
60/2015/TT-BGTVT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông t số 63/2014/TT-BGTVT ngày 01/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 02/11/2015 Bộ trưởng Đinh La Thăng
33/2015/TT-BYT Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn 27/10/2015 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
30/2015/TT-BYT Về việc quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế 12/10/2015 Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến
43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc mội trường 29/09/2015 Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
32/2015/TT-BLĐTBXH Về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam 31/08/2015 Thứ trưởng Phạm Minh Huân
77/2015/QH13 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/06/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
01/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phục vụ Lễ hội, du lịch Chùa Hương năm 2015 27/01/2015 Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hậu
57/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội 17/12/2013 Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc

cấp ban hành