văn bản pháp quy cấp huyện

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
55/2016/QĐ-UBND Về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
54/2016/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
56/2016/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
57/2016/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ đò, phà ngang sông trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
53/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của Luật phí và lệ phí 28/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
7059/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá dịch vụ đò dọc tại quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn 23/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
6966/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã 19/12/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
44/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội 05/10/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
02/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/09/2016 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
41/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội 19/09/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
29/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội 19/08/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
1416/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Mỹ Đức 04/08/2016 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
21/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/06/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
3458/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/06/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
3457/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/06/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
3456/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/06/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
20/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội 24/06/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
18/2016/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Thành phố quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin , viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tại thành phố Hà Nội 23/05/2016 Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý
17/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hà Nội 11/05/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
số 16/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội 09/05/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Văn sửu

cấp ban hành