văn bản pháp quy cấp huyện

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
132/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 17/12/2019 Bạch Liên Hương
131/NQ-HĐND Thông qua vị trí, diện tích các khu đất trên địa bàn huyện để đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2020 và các năm tiếp theo 17/12/2019 Bạch Liên Hương
130/NQ-HĐND Điều chỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2018 17/12/2019 Bạch Liên Hương
129/NQ-HĐND Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2020 17/12/2019 Bạch Liên Hương
128/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội, An ninh-Quốc phòng năm 2020 huyện Mỹ Đức 17/12/2019 Bạch Liên Hương
92/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 17/10/2019 Bạch Liên Hương
90/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình: Trường Tiểu học và THCS chất lượng cao. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức. 17/10/2019 Bạch Liên Hương
91/NQ-HĐND Xác nhận kế quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 17/10/2019 Bạch Liên Hương
71/NQ-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019 12/07/2019 Bạch Liên Hương
01/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Mỹ Đức 13/06/2019 Đặng Văn Triều
68/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 24/07/2018 Bạch Liên Hương
67/NQ-HĐND Về việc thông qua chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện 24/07/2018 Bạch Liên Hương
65/NQ-HĐND Về việc Phê chuẩn tổng quyết toán NSNN huyện Mỹ Đức năm 2017 24/07/2018 Bạch Liên Hương
64/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2018 Bạch Liên Hương
1880/QĐ-UBND Về việc phân công công tác đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND Huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/08/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
21/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội 05/06/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
10/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Huyện 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
05/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
12/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
11/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt

cấp ban hành