thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi không còn nguồn nuôi dưỡng (khoản 1 điều 5 NĐ 136/2013/ NĐ- CP) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp cho Người cao tuổi từ đủ 80 trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ phụng dưỡng nhưng người đó đang hưởng trợ cấp xã hội Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục hỗ trợ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ phụng dưỡng nhưng người đó đang hưởng trợ cấp xã hội Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ phụng dưỡng nhưng người đó đang hưởng trợ cấp xã hội Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đặc biệt nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cộng đồng qua tiếp nhận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cộng đồng không tiếp nhận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục trợ cấp hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng quận huyện hoặc giữa các quận huyện thuộc thành phố Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục đề nghị trợ hưởng trợ cấp hàng tháng cho người mắc bệnh hiểm nghèo theo Nghị quyết 03/ HĐND Thành phố Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Khai trình sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục miễn (hoãn) chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục thành lập Đội Công tác xã hội tình nguyện các xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tài nguyên môi trường
18 Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tài nguyên môi trường
19 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tài nguyên môi trường
20 Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tài nguyên môi trường