thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thẩm định hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào - Campuchia theo Quyết định số 57/QĐ-TTg Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thẩm định hồ sơ thăm viếng, hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ và hỗ trợ kinh phí thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sỹ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Chứng nhận người có công với cách mạng và con đẻ của họ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Xác nhận đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc sở Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thẩm định hồ sơ cấp mới thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng và người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thẩm định hồ sơ đề nghị di chuyển trợ cấp đối với người có công và thân nhân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thẩm định hồ sơ xác nhận thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng quân đội ,công an bị thương trong chiến tranh từ ngày 31/12/1994 trở về trước không còn giấy tờ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thẩm định hồ sơ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Thẩm định hồ sơ tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào Trung tâm bảo trợ xã hội Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Thẩm định hồ sơ hỗ trợ Mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục hỗ trợ mai táng phí cho người gặp rủi do ngoài vùng cư trú bị chết Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Trợ giúp xã hội đột xuất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 16 tuổi mất nguồn nuôi dưỡng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Giải quyết chế độ cứu trợ lang thang ăn xin Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc từ 16 đến 22 tuổi đang đi học Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, Người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội