thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng giải quyết chế độ đối với bà mẹ việt nam anh hùng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thẩm định hồ sơ đề nghị bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thẩm định hồ sơ cấp (đổi) giấy chứng nhận thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP đã từ trần Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục giải quyết chế độ BHYT đối với Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo QĐ số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Thanh niên xung phong chống Pháp theo Quyết định170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thẩm định hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng bằng khen Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính Phủ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Thẩm định hồ sơ đổi hoặc cấp lại bằng tổ quốc ghi công Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Thẩm định thủ tục cấp bằng tổ quốc ghi công đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước 01/01/1995 nhưng chưa được cấp bằng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Thẩm định hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế theo quyết định 62/2011/qđ-ttg đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở lào và căm-pu-chia-a, giúp bạn lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Thẩm định hồ sơ trợ cấp Mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với người tham gia chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 142/QĐ-TTg, Quyết định 53/QĐ-TTg, Thanh niên xung phong theo Quyết định 40/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Mai táng phí theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 142/QĐ -TTg, Quyết định 53/QĐ-TTg, Thanh niên xung phong theo Quyết định 40/TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Thẩm định thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí và bảo hiểm y tế đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội