thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp mới/cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch
Loại thủ tục Công thương
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Đối với hộ kinh doanh: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND quận để làm thủ tục. - Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định và trả kết quả theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp quận
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị cấp mới (gia hạn) giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch. - Bản phôtô GCN ĐKKD có mặt hàng kinh doanh gia cầm (khi nộp hồ sơ, thương nhân phải xuất trình bản chính của hợp đồng để đối chiếu); - Bản gốc GCN đủ điều kiện kinh doanh gia cầm mổ sẵn đã hết hạn (trường hợp cấp gia hạn). - Hợp đồng tiêu thụ gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch với cơ sở giết mổ đã được Chi cục thú y và Sở y tế xác nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm . - Giấy tờ hợp lệ về địa điểm kinh doanh . - Giấy chứng nhận sức khỏe của nhân viên bán hàng. *Số lượng hồ sơ: 01(bộ).
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
Lệ phí - Không thu lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201110271733030.don de nghi cap GCN KD gia cam.rar
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2010. - Công văn số 2352/STM-QLTM ngày 15/9/2006 của Sở Công thương hướng dẫn thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.