thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh
Loại thủ tục Công thương
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND quận để làm thủ tục. - Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định và trả kết quả theo giấy hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp quận
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; - Bản phôtô giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế (khi nộp hồ sơ, thương nhân phải xuất trình bản chính của hợp đồng để đối chiếu); - Bản sao hợp lệ hồ sơ chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng, bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,. - Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên * Số lượng hồ sơ: 01(bộ).
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ , hợp l
Đối tượng thực hiện cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép
Lệ phí - Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh:
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201110271635470.don de nghi cap GPsx ruou thu cong.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu - Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 40/2008/NĐ-CP.