thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Loại thủ tục Công thương
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND quận để làm thủ tục. - Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định và trả kết quả theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá. - Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi rõ mặt hàng kinh doanh thuốc lá (khi nộp hồ sơ, thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu) - Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá trong đó có ghi rõ địa điểm kinh doanh của thương nhân đó; - Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp (các) địa điểm kinh doanh bán lẻ thuốc lá của thương nhân
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ , hợp l
Đối tượng thực hiện Phòng Kinh tế Quận
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép
Lệ phí - Phí thẩm định cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sả
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201110271545000.don de nghi cap GPKD ban le ruou.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá - Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2007/NĐ-CP - Thông tư 72-TT/LB ngày 8/11/1996 của Bộ Tài chính – Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý thẩm định lệ phí cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh thương mại.