thủ tục hành chính cấp xã

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo cho điểm, nhóm tin lành chưa được công nhận Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Nội vụ
2 Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm. Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Nội vụ
3 Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Giáo dục đào tạo
4 Sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Giáo dục đào tạo
5 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Giáo dục đào tạo
6 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép hành nghề dạy học. Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Giáo dục đào tạo
7 Xác nhận đơn xin giấy phép hành nghề ôn luyện thi Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Giáo dục đào tạo
8 Tiếp công dân Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Thanh tra
9 Xử lý đơn Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Thanh tra
10 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Thanh tra
11 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Thanh tra
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp phường Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Y tế
13 Giải quyết chế độ đối với phường viên Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Nông nghiệp
14 Thành lập/chấm dứt tổ hợp tác Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Nông nghiệp
15 Thẩm định quyết toán dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Tài chính
16 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thuộc ngân sách cấp phường. Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Tài chính
17 Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Địa chính đô thị
18 Hòa giải tranh chấp đất đai Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
19 Giải quyết khiếu nại về đất đai Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
20 Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị