thủ tục hành chính cấp Huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Loại thủ tục Công thương
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND quận để làm thủ tục. - Đối với cơ quan quản lý: UBND quận kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định, đề nghị sở Công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (trong trường hợp đủ điều kiện) hoặc có văn bản từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện); trả kết quả theo giấy hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp quận
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh LPG của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu) - Bản photocopy các loại giấy tờ sau (Khi đến nộp hồ sơ thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu): + Giấy chứng nhận ĐKKD của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai + Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC do cơ quan công an có thẩm quyền cấp + Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do công an Quận, huyện, thị xã cấp + Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện các nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai: Bảo quản kinh doanh LPG; nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy; nghiệp vụ bảo vệ môi trường; nghiệp vụ đo lường chất lượng; nghiệp vụ an toàn an toàn lao động, vệ sinh lao động. + Hợp đồng mua LPG chai với các đơn vị: đại lý, tổng đại lý, doanh nghiệp đầu mối đã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP, thời hạn hợp đồng tối thiểu là 1 năm, còn hiệu lực. * Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ , hợp l
Đối tượng thực hiện cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện
Lệ phí - Đối với hộ Kinh doanh: 150.000đ/giấy. Trong đó: + Lệ phí cấp GCN: 50.000
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. - Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện - Thông tư 72-TT/LB ngày 8/11/1996 của