HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 29/04/2016 | 07:44 AM
Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Đức ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016...

Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II

Ngày đăng 29/04/2016 | 08:07 AM
Sáng ngày 28/4, Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II và kế hoạch tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

Bác Hồ với các lần bầu cử đại biểu Quốc hội

Ngày đăng 29/04/2016 | 10:32 AM
Trong cuộc đời mình, Bác Hồ là ứng cử viên đồng thời cũng là cử tri đi bầu cử 3 nhiệm kỳ Quốc hội, gồm: Quốc hội khóa I (1946 – 1960), Quốc hội khóa II (1960 – 1964) và Quốc hội khóa III (1964 –...

Tiếp tục triển khai một số nội dung nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 09/05/2016 | 07:44 AM
Ngày 06 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Đức đã ban hành Công văn số 19/UBBC-NV về tiếp tục triển khai một số nội dung nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

Mỹ Đức gặp mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 16) và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 09/05/2016 | 07:53 AM
Chiều ngày 6/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Mỹ Đức phối hợp với HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử huyện tổ chức Hội nghị gặp mặt, thông báo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của...

Mỹ Đức tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vận động bầu cử

Ngày đăng 09/05/2016 | 10:17 AM
Ngày 7/5, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Mỹ Đức với những người ứng cử viên đại biểu Quốc hội...

Trưng tập cán bộ phụ trách các xã, thị trấn làm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 09/05/2016 | 04:50 PM
Ngày 09 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Đức ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBBC về việc Trưng tập cán bộ phụ trách các xã, thị trấn làm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu...

Mỹ Đức tổ chức hội nghị để các Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 -2021 ứng cử tại đơn vị bầu cử số 16 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Ngày đăng 11/05/2016 | 04:37 PM
Ngày 11/5/2016, tại Hội trường UBND huyện Mỹ Đức, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa 5 ứng cử viên đại biểu HĐND thành...

Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc cử tri tại xã Đại Hưng

Ngày đăng 13/05/2016 | 07:54 AM
Ngày 12/5, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp Ủy ban MTTQ xã Đại Hưng đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 thuộc đơn vị bầu cử số 8

Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc cử tri tại xã Vạn Kim

Ngày đăng 13/05/2016 | 04:03 PM
Ngày 13/5/2016, Ủy ban MTTQ xã Vạn Kim đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 thuộc đơn vị bầu cử số 8.

Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày đăng 17/05/2016 | 07:40 AM
Ngày 16/5, Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện.

Mỹ Đức tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để các Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua chương trình hành động.

Ngày đăng 17/05/2016 | 08:56 AM
Ngày 11/5/ 2016, tại đơn vị bầu cử số 16 huyện Mỹ Đức, các Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Mỹ Đức và thông qua chương trình hành động của mình nếu...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 17/05/2016 | 04:00 PM
Ngày 17/5, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn công tác của Thành phố đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Mỹ Đức.

Mời họp giao ban triển khai các nhiệm vụ cho ngày bầu cử

Ngày đăng 18/05/2016 | 09:36 AM
Chi tiết xem tại đây

Mỹ Đức chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội của toàn dân.

Ngày đăng 18/05/2016 | 02:45 PM
Hòa trong không khí hối hả, gấp rút của Thủ đô hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Huyện Mỹ Đức, tất cả mọi công việc đã được chuẩn bị...