HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Mời họp giao ban triển khai các nhiệm vụ cho ngày bầu cử

Ngày đăng 18/05/2016 | 09:36 AM
Chi tiết xem tại đây

Mỹ Đức chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội của toàn dân.

Ngày đăng 18/05/2016 | 02:45 PM
Hòa trong không khí hối hả, gấp rút của Thủ đô hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Huyện Mỹ Đức, tất cả mọi công việc đã được chuẩn bị...

Treo cờ Chào mừng kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 18/05/2016 | 04:42 PM
Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Mỹ Đức Trịnh Xuân Viết ký ban hành Thông báo số 164/TB-UBND ngày 18/5/2016 về việc treo cờ Tổ quốc Chào mừng kỷ niệm 126 năm Ngày...