BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2020

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 29/04/2016 | 07:44

Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Đức ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, danh sách chính thức có 67 người, tại 11 đơn vị bầu cử, để bầu 39 đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chi tiết xem tại đây