BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2020

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện Mỹ Đức có 67 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 19/04/2016 | 08:34

Chiều ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ Quốc huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đại biểu đánh giá rất cao sự tín nhiệm của cử tri đối với 80 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu HĐND và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với những người ứng cử, thì 80 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện đều đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Đ/c Nguyễn Văn Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú,

nơi làm việc đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức

Sau khi thảo luận và thống nhất cho 13 đại biểu có đơn xin rút tên, không tiếp tục ứng cử, hội nghị biểu quyết thống nhất lập danh sách 67 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, trong đó cơ cấu kết hợp gồm: 28 đại biểu độ tuổi trẻ, 27 đại biểu nữ, 13 đại biểu ngoài Đảng và 13 đại biểu tái cử.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Mỹ Đức tổ chức thành công. Đây là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của cuộc bầu cử. Với việc triển khai đúng quy định, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện sẽ có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền tới các cử tri nhằm lựa chọn được những đại biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ năng lực để tham gia vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

                                                                      Thúy Huyền - Hữu Khánh