HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Mỹ Đức: Tập huấn kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND
Ngày đăng 02/04/2022 | 08:50

Sáng ngày 1/4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với phòng Nội vụ tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; đồng chí Trần Quốc Sinh, ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, 39 ông bà đại biểu HĐND huyện và gần 300 đại biểu HĐND các xã, thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư TT huyện ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng  trong công tác đổi mới kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND huyện và xã, thị trấn. Yêu cầu các đại biểu HĐND huyện và xã, thị trấn cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ bài giảng để áp dụng vào thực tế hoạt động của HĐND các cấp. 


Trong 1 ngày, các đại biểu đã được nghe Thạc sỹ Bùi Phương Liên, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật,Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong truyền đạt quy định về hoạt động giám sát của HĐND; kỹ năng giám sát của HĐND và đại biểu HĐND; một số điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND. Quy trình, thủ tục, kỹ năng trong hoạt động giám sát; Kỹ năng xử lý thông tin, thảo luận, chất vấn; kỹ năng phân tích, quyết định chính sách về kinh tế- xã hội.  Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện và các xã, giúp đại biểu HĐND phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn, xứng đáng là người đại biểu dân cử, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  của huyện Mỹ Đức.

                  Nguyễn Hương- Hữu Khánh