HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua 2 Tờ trình quan trọng của UBND huyện
Ngày đăng 26/03/2022 | 08:25

Ngày 25/3, Thường trực HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề), xem xét, phê chuẩn và biểu quyết thông qua 2 Tờ trình quan trọng của UBND huyện.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, TUV, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Tp, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, TT HĐND, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các ông, bà Đại biểu HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét, phê chuẩn và biểu quyết thông qua 2 Tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của huyện và Tờ trình kéo dài Kế hoạch vốn đầu tư công từ năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện.

Theo Tờ trình  việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của UBND huyện được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp này sẽ điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 tăng thêm 10.041,588 triệu đồng. Sau khi điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thì tổng mức đầu tư dự kiến 47.785.836 triệu đồng. Lý do điều chỉnh bổ sung, giai đoạn 2020 – 2025, huyện Mỹ Đức phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và phấn đấu các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo các trường công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nên phải điều chỉnh, bổ sung đầu tư một số dự án, cơ sở hạ tầng phù hợp với sự phát triển KT – XH và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về việc kéo dài Kế hoạch vốn đầu tư công từ năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện do trong năm 2021, dịch bệnh covid – 19 diễn biến phức tạp, khó lường và thực hiện việc giãn các xã hội theo chỉ đạo của Trung ương, Tp Hà Nội đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và thi công các dự án, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn năm 2021. Các công trình đều đang được tiếp tục triển khai thi công dở dang nên chưa hoàn thiện hồ sơ thanh toán nguồn vốn đã được cấp. Dịch bệnh Covid – 19 cũng ảnh hưởng đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện để có nguồn vốn phân bổ cho các dự án. Vì vậy các dự án cần tiếp tục được giải ngân trong năm 2022 để thực hiện theo quy định của pháp luật.

 Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ trách nhiệm cao của các vị đại biểu, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.

Nguyễn Quyền - Nguyễn Cường